Fotowedstrijd

Voor deelname aan de fotowedstrijd gelden de volgende spelregels en voorwaarden:

 • Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen en is gratis
 • De foto’s moeten De Oostkerk als onderwerp hebben. Zowel nieuwe als oude foto’ s kunnen worden ingezonden en dingen mee
 • De foto’s worden ingezonden via deze pagina met vermelding van naam en e-mail. Foto’s die op een andere wijze dan via de website binnenkomen, worden niet geaccepteerd.
 • Inzenden is mogelijk van 1 februari tot en met 30 april 2021
 • Het gebruik van effecten is niet toegestaan. De foto mag niet voorzien zijn van later toegevoegde teksten of beeldmateriaal.Bij twijfel kan de organisatie de originele foto opvragen.
 • De ingezonden foto’s zijn van goede kwaliteit in JPG- (jpeg) formaat met een bestandsgrootte van maximaal 3 Mb.
 • Per deelnemer mogen twee foto's worden ingezonden.
 • Alleen eigen werk is toegestaan. De deelnemer bezit alle rechten over de foto. Stichting De Oostkerk is niet aansprakelijk als na publicatie van de foto alsnog blijkt dat de inzender niet over alle rechten op het ingezonden werk beschikt.
 • De auteursrechten van de ingezonden foto's blijven bij de fotograaf.
 • Deelnemers aan deze wedstrijd geven Stichting De Oostkerk het recht om de ingezonden foto's te publiceren en/of ten toon te stellen, inclusief naamsvermelding en jurycommentaar.
 • Zowel een vakjury als een publieksjury beoordelen alle inzendingen.
 • De publieksjury doet dit via deze pagina waarop de beelden te zien zijn en het aantal stemmen/de doorslag geeft.
 • Het aantal uitgebrachte stemmen voor 21 april geeft de doorslag.
 • Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury drie foto’s waarvan door de vakjury de nummers een, twee en drie wordt gekozen.
 • De publieksprijs gaat naar de foto met de meeste stemmen mits deze voldoet aan alle voorwaarden.
 • Zowel de drie winnaars van de vakjury als de winnaar van de publieksjury ontvangen een bescheiden prijs.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres.
 • Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden.

Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt u als maker van een foto tegen misbruik door anderen. Het recht ontstaat vanzelf, u hoeft uw auteursrecht dus nergens aan te vragen of te registreren. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Bij het meedoen aan de fotowedstrijd geeft de auteur de organisatie toestemming om de foto’s te publiceren, maar blijft zelf de intellectuele eigenaar van de foto.