Over

DOELSTELLING STICHTING DE OOSTKERK

De Stichting heeft ten doel het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten in de Oostkerk te Middelburg, waarbij cultureel erfgoed zich verbindt met actuele zaken en hedendaagse kunstuitingen, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

STATUTAIR

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73239763
RSIN nummer: 859416410
De stichting is opgericht op 1 december 2018.
Gevestigd te Middelburg, Poelendaeleweg 18, 4335 HR

De Oostkerk heeft een ANBI-status voor culturele organisaties.

ORGANISATIE

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit:
Jolanda van Koeveringe-Dekker (voorzitter)
Kathrin Ginsberg
Eric Loontjens
Jan Versteeg
Peter Slager
Eppo van Nispen tot Sevenaer
Bert Kole

Directeur is Leo Hannewijk

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

BELONINGSBELEID

Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door de directie, personeel of ingehuurde zelfstandigen zonder personeel wordt een marktconforme vergoeding verstrekt die is gebaseerd op de aard van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren.