Nieuwe literaire serie ‘zeevonken’ Met onder meer Adriaan van Dis, Oek de Jong en Jan Brokken

Nieuwe literaire serie ‘zeevonken’ Met onder meer Adriaan van Dis, Oek de Jong en Jan Brokken

Zeevonken is een nieuwe literaire serie in de nazomer van 22 tot en met 30 september waarbij schrijvers en musici hun licht laten schijnen over eb en vloed van het leven, over een oude, veranderende en nieuwe wereld.   Zeevonken voltrekt zich in de laatste week van september in De Oostkerk. Te gast zijn onder meer Adriaan van Dis, Delphine Lecompte, Jan Brokken en Oek de Jong. Organisatie: De Oostkerk en De Drvkkery. Zie verder bij evenementen op deze site


Kaarten zijn te koop in boekhandel de Drvkkery en via www.drukkerijmiddelburg.nl/zeevonken