Oostkerk wordt verduurzaamd en is tot april 2022 gesloten

Oostkerk wordt verduurzaamd en is tot april 2022 gesloten

Het gebruik van de Oostkerk gaat nog gepaard met hoge energielasten en een relatief hoge CO2 uitstoot. Daarom is de eigenaar van de Oostkerk, Monumentenbezit samenwerkingspartner geworden van het TERTS programma en is de Oostkerk opgenomen als één van de vijf demonstratiesites. Vanuit dit programma ontvangt het project de Oostkerk financiële steun voor innovatieve verduurzamingsmaatregelen. TERTS is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.Voor meer informatie over het TERTS programma, kijk dan op de website www.terts.org.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwgroep Peters BV uit Middelburg als hoofdaannemer. De werkzaamheden zullen tot en met maart in beslag nemen. De verduurzaming maakt het mogelijk dat De Oostkerk het hele jaar geopend kan zijn. Vanaf april 2022 is De Oostkerk weer open zijn met een fonkelend programma. Volg de aankondigingen van het nieuwe programma op de website vanaf 1 januari.