Huisregels

Om een bezoek aan de Oostkerk voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen gelden onderstaande huisregels, waar je je als bezoeker aan dient te houden zodra je de Oostkerk betreedt.

oostkerktop

Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Betreden van de Oostkerk is geheel op eigen risico en alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs voor een concert, rondleiding of andere activiteit . Daarbij gelden nog een aantal aanvullende regels:

 • Indien een medewerker van de Oostkerk je verzoekt je te legitimeren, dien je een geldig legitimatiebewijs te overleggen;
 • Het gebruik van de garderobe is aanbevolen. 
 • Meebrengen van etenswaar en/of huisdieren is niet toegestaan;
 • Ook wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, mogen niet mee naar binnen
 • Bezoekers jonger dan 6 jaar moeten worden begeleid door een ouder.
 • Bij evenementen is toegang mogelijk tot uiterlijk 23:30 uur.

De Oostkerk houdt zich aan de wet, waaronder de Drank- en Horecawet. Dit betekent onder andere:

 • Alcoholmisbruik is verboden;
 • De minimum leeftijd voor alcoholgebruik is 18 jaar;
 • Roken, inclusief elektronisch roken, is niet toegestaan;
 • Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is verboden;
 • Elke vorm van agressief of discriminerend gedrag is verboden.

De Oostkerk maakt met de artiesten afspraken over fotograferen en filmen. Daarom mag je alleen professionele foto- of filmapparatuur gebruiken als je een schriftelijke goedkeuring kunt overleggen van desbetreffende artiest of De Oostkerk. Meld dit bij binnenkomst.

In de Oostkerk wordt versterkt geluid geproduceerd. De Oostkerk is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan. De Oostkerk houdt zich aan het convenant preventie gehoorschade muzieksector.

De oostkerk houdt rekening met de buren. Dit betekent onder andere, dat het bij evenementen het niet is toegestaan om buiten een consumptie te nuttigen en/of overlast te veroorzaken. Gelieve de Oostkerk rustig te verlaten. Denk aan de buren! De Oostkerk verwacht van je dat je anderen geen overlast bezorgt.

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij de Oostkerk melden via info@deoostkerk.nl

Mocht je je niet houden aan deze huisregels, dan kan dit uitzetting tot gevolg hebben. Van overtreding van de wet, zoals vernieling, diefstal of openlijke geweldpleging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en hierop volgt een ontzegging.

De Oostkerk wenst je veel plezier!